Nejčastější chyby předkládaných projektových dokumentací na stavby bezbariérových pěších tras a cyklistických stezek