Novým ředitelem SFDI se stal Zbyněk Hořelica

Novým ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) se stal Zbyněk Hořelica. První červencový den složil služební slib před státním tajemníkem Ministerstva dopravy Tomášem Čočkem.

Hořelica je s činností SFDI dobře obeznámen. V SFDI pracuje již více než sedm let, z toho poslední čtyři roky jako náměstek sekce pro správu finančních zdrojů a statutární zástupce ředitele fondu. V posledních měsících vedl SFDI z pozice pověřeného ředitele. Zabýval se například sestavováním rozpočtu SFDI a podílel se na tvorbě strategických dokumentů fondu i Ministerstva dopravy týkajících se financování dopravní infrastruktury. Na služební ředitelské místo byl jmenován na základě výsledků otevřeného výběrového řízení.

„Největší agenda SFDI bude ještě několik let spojena se skutečností, že fond zprostředkovává čerpání evropských prostředků z Operačního programu Doprava 2014 – 2020 i předchozího programu. SFDI se kromě toho připravuje na rozšíření své činnosti. Nově by do financování infrastruktury mohla patřit modernizace a výstavba trolejbusových či tramvajových drah, metra či výstavba multimodálních překladišť,“ konstatoval nový ředitel.

SFDI je právnickou osobou podřízenou Ministerstvu dopravy. Loni hospodařil fond s celkovými příjmy ve výši necelých 60 mld. korun. Hlavním posláním fondu je zejména výstavba a údržba státní dopravní infrastruktury.