Podpořené akce v rámci programu Bezpečnost 2012 schválené na 111. zasedání Výboru SFDI. Úspěšní i neúspěšní žadatelé budou informováni písemně. V případě neúspěšných žádostí včetně důvodů zamítnutí podpory.

Podpořené akce v rámci programu Bezpečnost 2012 schválené na 111. zasedání Výboru SFDI. Úspěšní i neúspěšní žadatelé budou informováni písemně. V případě neúspěšných žádostí včetně důvodů zamítnutí podpory. [pdf]