Poskytování příspěvků SFDI a Pravidla pro jejich čerpání na rok 2016

Státní fond dopravní infrastruktury otevřel poprvé ve své historii stánek vystavovatele na 23. Silniční konferenci konané ve dnech 21. a 22. října v Plzni a představil tak možnosti poskytování příspěvků na „Nové technologie“, „Cyklostezky“ a „Bezpečnost“. Prezentace SFDI proběhla ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, které prezentovalo projekty Operačního programu doprava v období 2007-2013 i 2014-2020 a projekty BESIPu. Na konferenci byla rekordní účast přes 900 delegátů a téměř 80 vystavovatelů.                                                                                                                                                                                                                                       

Pro žadatele o příspěvky SFDI ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR, Svazem měst a obcí ČR a Asociací měst pro cyklisty uspořádal dne 23.října 2015 v prostorách Ministerstva dopravy konferenci „Jak získat příspěvek ze SFDI na opatření zvyšující bezpečnost dopravy či na výstavbu cyklostezek“. Zástupci SFDI představili aktuální Pravidla pro poskytování příspěvků na „Cyklostezky a bezpečnost“ pro rok 2016 a následně zodpovídali jednotlivé dotazy účastníků. Ředitel SFDI Ing. Zbyněk Hořelica také oznámil rozšíření konzultačních dnů o pobočku SFDI v Brně s ohledem na téměř okamžité naplnění dříve vypsaných termínů konzultací. Za Asociaci měst pro cyklisty byl představen koncept Města s dobrou adresou a soutěž Tady žiju.

Státní fond dopravní infrastruktury věří, že tyto prezentace poskytovaných příspěvků a aktuálních Pravidel povedou ke zvýšení počtu kvalitních projektů, které budou žádat o příspěvek ze SFDI.

Prezentace použité na Konferenci „Jak získat příspěvek ze SFDI na opatření zvyšující bezpečnost dopravy či na výstavbu cyklostezek“:                                                                                                                                         

Financování cyklistické infrastruktury ze SFDI
Města s dobrou adresou
Jak získat příspěvek ze SFDI na opatření zvyšující bezpečnost dopravy