POVODNĚ 2013

Prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) jsou poskytovány na obnovu infrastruktury ve vlastnictví státu a krajů.
Z prostředků SFDI nelze financovat opravy místních komunikací. V této záležitosti se obracejte na Ministerstvo dopravy ČR.

[PDF] Konsolidované znění Metodického pokynu se zapracovanou povinností spolufinancování ze strany žadatele.

[PDF] Zadávání veřejných zakázek na projekty oprav dopravní infrastruktury po povodních 2013 z OPD.

[PDF] Zadávání veřejných zakázek na projekty oprav dopravní infrastruktury po povodních 2013 ze SFDI.

 

Vzory smluv

  • [PDF] Vzor smlouvy dvoustranné s Krajem
  • [PDF] Vzor smlouvy třístranné SÚS příjemce účet ČNB
  • [PDF] Vzor smlouvy třístranné SÚS příjemce účet KB
  • [PDF] Vzor příloh ke smlouvám