Pravidla pro financování silnic II. a III. třídy

Ředitel SFDI Ing. Hořelica dnes svým rozhodnutím schválil Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2016. Z  finančních prostředků v celkové výši 3 miliard Kč poskytnutých podle těchto Pravidel mohou být hrazeny náklady na opravy, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy a to investičního i neinvestičního charakteru vzniklé v roce 2016.

Celé znění Pravidel je k dispozici zde.