Projektové činnosti

Pravidla pro poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah pro rok2013.

[pdf] Pravidla pro poskytování příspěvkůna průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah pro rok 2013.
[pdf,xls] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku.
[pdf,xls] Příloha k průvodnímu listu:Majetkoprávní vypořádání pozemků a objektů na kterých se stavba nachází.

Pravidla pro poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah pro rok 2012.

[pdf] Pravidla pro poskytování příspěvkůna průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah pro rok 2012.
[xls] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku.

Příspěvky na projektové práce a expertní činnost, nebyly pro rok 2010 schváleny.

PROJEKTOVÉ PRÁCE 2009
žádosti o příspěvek schválené Výborem SFDI dne 26.3.2009
[pdf]

PROJEKTOVÉ PRÁCE 2009
zaslané žádosti o příspěvek
[pdf]

PROJEKTOVÉ PRÁCE 2008
žádosti o příspěvek schválené Výborem SFDI dne 10.4.2008
[pdf]

PROJEKTOVÉ PRÁCE 2008
zaslané žádosti o příspěvek
[pdf]