Pravidla pro poskytování příspěvků ze SFDI schválena Výborem SFDI

Dne 27. 9. 2012 schválil Výbor SFDI na svém zasedání Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu SFDI na rok 2013. Podstatnou změnou, která již byla dříve avizována, je úprava harmonogramu podávání žádostí tak, aby byla umožněna plná realizace akcí v daném kalendářním roce. Termín pro předkládání žádostí na SFDI byl proto stanoven na 4. 1. 2013, resp. 31. 1. 2013 (podrobnosti viz jednotlivá Pravidla).

V návrhu rozpočtu na rok 2013, který byl schválen Vládou ČR, jsou pro příspěvky vyhrazeny následující částky:

- ­ Příspěvky na projekty a expertní činnost (Rozvoj diagnostických metod a Studijní činnosti): 30 mil. Kč
- ­ Příspěvky na projekty a expertní činnost (Aplikace nových technologií): 70 mil. Kč
- ­ Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy: 150 mil. Kč
- ­ Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy - zklidnění dopravy: 100 mil. Kč
- ­ Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek: 150 mil. Kč

Pravidla pro jednotlivé typy příspěvků naleznete na níže uvedených odkazech:

Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2013

Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2013

Pravidla pro poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah pro rok 2013