Přehled schválených žádostí o příspěvek na Bezpečnost a Cyklostezky 2013 - 2.kolo

Bezpečnost 2013 - II. kolo - přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 25.6.2013

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2013 – 2. kolo

 

Cyklostezky 2013 - II. kolo - přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 25.6.2013

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2013 – 2. kolo