Ředitel SFDI schválil dne 25.11. aktualizované znění Pravidel pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury