Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti

Centrální komise Ministerstva dopravy dne 22.3.2016 schválila „Prováděcí pokyny ke Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti“ včetně „Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti, který je jejich přílohou. [ZIP]

Účinnost tohoto metodického pokynu je od 1.4.2016