Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury

Na návrh Státního fondu dopravní infrastruktury schválilo Ministerstvo dopravy novou cenovou databázi Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury. Sborník bude sloužit ke stanovení ceny záměrů projektů neinvestičních akcí údržby a oprav železniční infrastruktury, které budou zadávány po 1.1.2014. Cílem zpracování této nové cenové databáze je zkvalitnění přípravy akcí financovaných z veřejných rozpočtů. [ZIP]