Seminář „Poskytování příspěvků z rozpočtu SFDI na rok 2014“

Za účelem zvýšení informovanosti a zejména zlepšení kvality předkládaných žádostí o příspěvek ze strany měst a obcí pořádá Státní fond dopravní infrastruktury ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu sérii osmi seminářů v různých místech České republiky. Semináře jsou určeny zejména zástupcům místní správy a projektantům pozemních komunikací, přičemž se jedná o jednodenní semináře a účast na nich je zdarma. Všem potenciálním žadatelům o příspěvek na rok 2014 rozhodně doporučujeme účast! Více informací, včetně možnosti registrace naleznete na http://www.sfdi.cdvinfo.cz.

[PDF] pozvánka na seminář