Seminář "Představení výstupů aktualizace cenových databází pro CÚ2024"


Státní fond dopravní infrastruktury ve spolupráci se Sdružením IBR Consulting, s.r.o. + SUDOP PRAHA a.s. + ÚRS CZ a.s. pořádá dne
25. dubna 2024 v budově Ministerstva dopravy (nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, velký zasedací sál, suterén)
bezplatný 
odborný Seminář - Představení výstupů aktualizace cenových databází pro CÚ2024. 

Časový harmonogram:

8.30 – 9.00 | Registrace účastníků
9.00 – 10.30 | 1. programový blok
 • Úvodní řeč zadavatele - SFDI
 • Struktura výstupů a jak s nimi pracovat
 • OTSKP - Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací
 • Ceníky pro stavby pozemních komunikací
10.30 – 10.50 | přestávka
10.50 – 12.20 | 2. programový blok
 • Ceníky pro železniční stavby
 • Příklady ocenění staveb
12.20 – 12.30 | Diskuse a zakončení semináře

Obsah semináře:
 • Ceníky pro všechny stupně přípravy silničních a železničních staveb
 • Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací
 • Sborník pro oceňování staveb pozemních komunikací ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení
 • Cenové normativy staveb pozemních komunikací ve stupni studie
 • Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie
 • Cenové normativy staveb cyklistických stezek
 Přednášející: 
 • Ing. František Benč, Ph.D.
 • Ing. Ondřej Balcar
 • Ing. Jan Vodička
Registrace:
Zájemci se mohou přihlásit na e-mail: radka.khollova@sfdi.cz nejpozději do 23.4.2024.