Na základě usnesení Výboru SFDI č. 1174 ze dne 27. února 2018 SFDI vydává

"Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2018"  [více]