Byly doplněny termíny konzultací pro žádosti o příspěvek z rozpočtu SFDI pro Zvyšování bezpečnosti a bezbariérové úpravy chodníků pro rok 2022. Konzultace budou probíhat prezenční formou. Z důvodu probíhající rekonstrukce budovy SFDI je možné, že se konzultace uskuteční korespondenční formou. Konzultující s potvrzeným termínem rezervace budou v případě změn s předstihem informováni pracovníky SFDI.

KONZULTAČNÍ DNY PRO ŽADATELE O PŘÍSPĚVEK NA BEZPEČNOST 2022
SFDI vyhlašuje další konzultační termíny pro žadatele pro posouzení podkladů včetně projektové dokumentace a potřebných náležitostí pro podání žádosti o příspěvek o příspěvek na zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy pro rok 2022.

SFDI stanovuje pro provádění konzultací tyto podmínky:
• začátky jednání pro měsíce září - listopad v konzultační den (Po, Út, Čt) jsou v 9.00 a 10.30 a 13:30;
• konzultace bude přednostně poskytována pro záměry, které dosud na SFDI konzultovány nebyly, a na které žadatel připravuje žádost o příspěvek pro rok 2022;
• konzultována bude projektová dokumentace minimálně ve stupni DSP, resp. DOS (situace stavby se zákresem bezbariérového užívání stavby bude předložena v měřítku 1:250);
• při konzultaci je nutná účast zástupce obce a projektanta, který zpracoval předkládanou dokumentaci.

Termín konzultace nutno předem objednat přes formulář na http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/rezervace-terminu-konzultace . Termín bude následně potvrzen e-mailem, zpravidla do 3 pracovních dnů.

V případě rušení objednané konzultace nebo dotazů ke konzultacím pište na bezpecnost@sfdi.cz nebo se obracejte na Ing. Petru Kocurovou, Ph.D., tel. 266 097 238.
Konzultace se uskuteční v budově SFDI v Praze, Sokolovská 1955/278, Praha 9.
Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost úprav a změn termínů.
Pravidla platná pro rok 2022 budou po vydání zveřejněna na webových stránkách SFDI (www.sfdi.cz).