SFDI vyhlašuje konzultační dny pro žadatele o příspěvek na cyklostezky 2021

SFDI ve smyslu §2, odst. 1, písm. a) a f) zákona č. 104/2000 Sb. v platném znění vyhlašuje

Konzultační dny pro žadatele

pro posouzení podkladů včetně projektové dokumentace a potřebných náležitostí pro podání žádosti o příspěvek v rámci výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2021.

SFDI stanovuje pro provádění konzultací tyto podmínky:

  • v konzultační den je začátek jednání v 10 hod., ve vyznačených dnech v 9 hod. a v 11:30 hod.;
  • konzultace bude přednostně poskytována akcím, kterým na SFDI poskytnuta dosud nebyla, a na které má být podána žádost o příspěvek pro rok 2021;
  • na konzultaci bude přítomen zástupce obce a projektant, který zpracoval předmětnou dokumentaci;
  • projektová dokumentace bude alespoň ve stupni DSP, resp. DOS, situace stavby bude v měřítku 1:500; pro cyklostezky se společným provozem chodců a cyklistů (C9, C10) bude předložena situace bezbariérového užívání v měřítku 1:250 (pokud nebude snížena vypovídací schopnost výkresu, lze v měřítku 1:250 předložit pouze výřezy detailů);
  • podklady pro konzultaci (projektová dokumentace, videozáznam uvažované trasy pořízený ve směru staničení, odhad finanční náročnosti, případně rozpočet, případně další pro konzultaci podstatné podklady) budou zaslány nejpozději 10 dnů před termínem konzultace na adresu cyklostezky.konzultace@sfdi.cz;
  • konzultovat lze i záměry, podkladem konzultace záměru by měl být koncept řešení cyklostezky (studie), který řeší trasu, zatřídění, účel, časový harmonogram realizace cyklostezky.

Termín konzultace nutno předem objednat přes formulář na http://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/rezervace-terminu-konzultace. Termín bude následně potvrzen e-mailem, zpravidla do 3 pracovních dnů.

V případě rušení objednané konzultace nebo dotazů ke konzultacím pište na cyklostezky.konzultace @ sfdi.cz nebo se obracejte na Ing. Kláru Hynkovou, tel. 266 097 293.

Konzultace se uskuteční v budově SFDI v Praze, Sokolovská 1955/278, Praha 9.

Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost úprav a změn termínů.

Pravidla platná pro rok 2021 budou po vydání zveřejněna na webových stránkách SFDI (www.sfdi.cz).  

Infomace v [PDF]