SFDI vyhlašuje konzultační dny pro žadatele za účelem posouzení podkladů pro podání žádosti o příspěvek v rámci opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a pro křížení komunikací s nadřazenou dopravní infrastrukturou

[více]