SFDI VYPISUJE TERMÍNY KONZULTACÍ PRO ŽADATELE O PŘÍSPĚVEK NA Bezpečnost a cyklostezky NA ROK 2025

Byly vypsány termíny konzultací pro žádost o příspěvek z rozpočtu SFDI pro Zvyšování bezpečnosti a bezbariérové úpravy chodníků a pro Výstavbu nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2025. Konzultace budou probíhat prezenční i korespondenční formou.

SFDI stanovuje pro provádění konzultací tyto podmínky:
–     konzultace bude přednostně poskytována pro záměry, které dosud na SFDI konzultovány nebyly, a na které žadatel připravuje žádost
o příspěvek pro rok 2025;
–     konzultována bude projektová dokumentace minimálně ve stupni DSP, resp. DOS (situace stavby se zákresem bezbariérového užívání
stavby bude předložena v měřítku 1:250);
–     při konzultaci je nutná účast zástupce obce a projektanta, který zpracoval předkládanou dokumentaci.

Termín konzultace nutno předem objednat přes formulář na https://kz.sfdi.cz/prispevky/konzultace/. Termín bude následně potvrzen e-mailem,
zpravidla do 3 pracovních dnů.

V případě rušení objednané konzultace nebo dotazů ke konzultacím na Bezpečnost se obracejte na Ing. Jiřího Drlíka, tel. 266 097 239,
ke konzultacím na Cyklostezky se obracejte na Ing. Kláru Hynkovou, tel. 266 097 293.

Konzultace se uskuteční v budově SFDI v Praze, Sokolovská 1955/278, Praha 9. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje možnost úprav a změn termínů. Pravidla platná pro rok 2025 budou po vydání zveřejněna na webových stránkách
SFDI (www.sfdi.cz).