Spuštění přihlašovacího systému ke konzultacím Bezpečnost 2023 - 2. 12. 2022

Dne 2. 12. 2022 bude spuštěn přihlašovací systém ke konzultacím příspěvků pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Více informací včetně přihlašovacího systému naleznete na https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/poskytovani-prispevku-zakladni-informace/