Státní fond dopravní infrastruktury bude moci financovat nové dopravní projekty

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) bude nově moci financovat širší okruh dopravních projektů. Vyplývá to z novely zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury, která byla 2. března 2016 schválena Sněmovnou. Státní fond dopravní infrastruktury by mohl nově poskytovat finanční prostředky například na výstavbu a modernizaci překladišť zboží mezi jednotlivými druhy dopravy, na všechny dráhy s výjimkou těch lanových či na opravy místních komunikací v místech, kde kříží železnici nebo silnici v majetku státu. Novela nyní čeká ještě na schválení ze strany Senátu a na podpis prezidenta.
„S Evropskou komisí se nám podařilo pro další období vyjednat finance i tam, kde jsme dosud na evropské peníze nedosáhli. Chceme je využít například na drážní infrastrukturu, včetně městské a podporu překladišť. Zároveň budeme moci vytvořit vstřícnější podmínky pro cyklisty, díky investicím do výstavby a oprav cyklistických stezek a zřizování jízdních pruhů pro cyklisty,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok. Cílem novely je především umožnit SFDI financovat i ty oblasti, na které lze nově čerpat evropské prostředky z Operačního programu Doprava pro období 2014 až 2020 a z nástroje pro propojení Evropy, tzv. CEF.