Státní fond dopravní infrastruktury informuje, že byla uzavřena smlouva se sdružením IBR+SUDOP+ÚRS na realizaci zakázky Aktualizace cenových databází pro investiční přípravu dopravních staveb

V rámci realizace této zakázky byly zprovozněny internetové stránky www.cdds.cz, které slouží jako Helpdesk pro zadávání námětů a požadavků všech uživatelů cenových databází. Na těchto stránkách budou zveřejňovány i informace o dokončených výstupech, včetně odkazů pro jejich stažení.