Termíny konzultačních dnů pro žadatele o příspěvek na "Bezpečnost" či "Křížení komunikací" jsou již obsazeny

Dovolujeme si informovat zájemce o termíny konzultačních dnů pro žadatele o příspěvek na Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a na Křížení komunikací s nadřazenou dopravní infrastrukturou, že vzhledem k velkému zájmu žadatelů jsou tyto termíny plně obsazeny.

V případě vypsání dodatečných termínů vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek a newsletteru SFDI.