Termíny konzultačních dnů pro žadatele o příspěvek na "bezpečnost" jsou již obsazeny

Dovolujeme si informovat zájemce o termíny konzultačních dnů pro žadatele o příspěvek na financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2020, že vzhledem k velkému zájmu žadatelů jsou tyto termíny plně obsazeny.
V případě vypsání dodatečných termínů vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek a newsletteru SFDI.