Tisková zpráva k personálním změnám SFDI

S účinností od 3. února 2015 byl pověřen výkonem funkce ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Zbyněk Hořelica, který doposud působil ve funkci náměstka ředitele pro správu finančních zdrojů. Dosavadní ředitel Ing. Tomáš Čoček byl s účinností od 3. února 2015 jmenován 1. náměstkem ministra sekce ekonomiky a fondů EU na Ministerstvu dopravy ČR. Funkcí výkonu náměstka ředitele SFDI sekce pro správu finančních zdrojů byla pověřena Ing. Lucie Bartáková.