Tisková zpráva: Nové možnosti nabízí metodika SFDI na realizaci staveb dopravní infrastruktury formou Design–Build

[pdf]