Tisková zpráva: Výroční zpráva SFDI 2014

Státní fond dopravní infrastruktury oznamuje, že dne 9. července 2015 byla na 29. schůzi  Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky usnesením č. 837 schválena „Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014“

[pdf]