Ukázky úspěšně realizovaných akcí v rámci příspěvkových programů(„best practice“)

V rámci podpory žadatelům o příspěvek ze SFDI na akce zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace(Bezpečnost) a výstavbu a údržbu cyklistických stezek(Cyklostezky)se SFDI rozhodl zveřejnit ukázky úspěšně realizovaných akcí. Tato iniciativa vychází z negativních zkušeností SFDI při hodnocení žádostí o příspěvek, kdy celá řada žadatelů musí být každoročně odmítnuta zejména kvůli nedostatečné kvalitě zpracování projektové dokumentace.

Po dohodě s příslušnými obcemi a na základě doporučení Výboru SFDI jsme proto přistoupili ke zveřejnění 4 úspěšně realizovaných akcí a to včetně projektových dokumentací. Věříme, že tento krok přispěje ke zvýšení kvality žádostí o příspěvek a zvýši tak procento úspěšných žadatelů.

■ Lišov - Bezbarierové přechody v Lišově
- fotodokumentace
- projektová dokumentace

■ Mrákotín - Chodníky Mrákotín - 1. etapa
- fotodokumentace
- projektová dokumentace

■ Nový Bydžov - ul. Jana Maláta - chodníky, cyklistická stezka, parkovací stání
- fotodokumentace
- projektová dokumentace

■ Staré Město - Cyklistická stezka Staré Město – Nedakonice
- fotodokumentace
- projektová dokumentace