V sekci Financování silnic II. a III. třídy v roce 2015 jsou zveřejněny další odpovědi SFDI na dotazy příjemců. Zároveň byly stanoveny termíny pro předkládání rozpisů akcí za jednotlivé kraje.“