V sekci Příprava rozpočtu a SDV, byl zveřejněn nový formulář "Žádost o zařazení akce k financování" a "Číselník ISPROFOND"