Výbor SFDI schválil aktualizaci „Pravidel pro financování jednotek ETCS“ pro období 2020-2022

Výbor SFDI na svém zasedání dne 27. října 2020 schválil aktualizaci Pravidel pro financování vybavení drážních vozidel palubními součástmi systému řízení a zabezpečení železniční dopravy pro období 2020 – 2022.

V rámci aktualizace došlo k následujícím změnám:

– prodloužení termínu pro předložení žádostí do 16. listopadu 2020
– úprava definice drážního vozidla s ohledem na možnost podpoření i nových vozidel, která ještě nejsou registrována v Národním registru železničních vozidel vedeném Drážním úřadem
– v návaznosti na změnu definice drážního vozidla byl doplněn text v kapitole 9 s ohledem povinné přílohy v žádosti o příspěvek pro nová vozidla
– doplnění příloha 3A

Aktuální verzi Pravidel s vyznačenými změnami naleznete zde
Aktuální verzi Příloha 3A z vyznačenou změnou naleznete zde

Více informací a příslušné dokumenty naleznete zde