Výbor SFDI schválil další příspěvky na zvyšování bezpečnosti dopravy a cyklostezky

Výbor SFDI na svém jednání dne 29. 6. 2020 schválil další sadu žádostí o příspěvek na akce zaměřené na zvýšení bezpečnosti dopravy a na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek.

Na zvyšování bezpečnosti bylo schváleno 69 akcí s limitní výší příspěvku 207,305 mil. Kč. Přehled schválených žádostí naleznete zde.

Na výstavbu nebo opravu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty byl schválen příspěvek pro dalších 29 akcí s limitní výší příspěvku 256,624 mil. Kč. Přehled schválených žádostí naleznete zde.

V obou případech se jedná o akce, které nemohly být podpořeny na jednání Výboru SFDI dne 9. 4. 2020, a to z důvodu nedostatku disponibilních zdrojů. S ohledem na připravované navýšení rozpočtu SFDI bylo nyní možné tyto příspěvky dodatečně podpořit.