Výbor SFDI schválil Pravidla na "Cyklistické stezky" a "Křížení komunikací"

Výbor SFDI schválil dne 5. září 2017 na svém 145. zasedání "Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2018" a "Pravidla pro financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2018".

Kompletní informace naleznete zde