Výbor SFDI schválil Pravidla na financování akcí formou příspěvků na rok 2023

Výbor SFDI na svém zasedání dne 21. února 2023 schválil Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro období 2023 – 2024; Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro období 2023 – 2024.

Více informací a příslušné dokumenty naleznete zde.