Výbor SFDI schválil Pravidla na financování akcí formou příspěvku

Výbor SFDI na svém zasedání dne 12. října 2021 schválil Pravidla pro financování akcí na „Zvyšování bezpečnosti“; „Výstavbu cyklostezek“, „Křížení komunikací“, „Multimodální překladiště“ a „Jednotky ETCS pro drážní vozidla“ na rok 2022.

Více informací a příslušné dokumenty naleznete zde