Výbor SFDI schválil Pravidla na financování "Bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. tř. 2021"

Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy pro rok 2021 schválil Výbor SFDI na svém zasedání dne 16. února 2021.
Více informací a příslušné dokumenty naleznete zde