Výbor SFDI schválil Pravidla na financování "Bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. tř. 2022"

Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy pro rok 2022 schválil Výbor SFDI na svém zasedání dne 3. května 2022.

Více informací a příslušné dokumenty naleznete zde.