Výbor SFDI schválil Pravidla na financování "Bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. tř.  2023"

Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy pro rok 2023 schválil Výbor SFDI na svém zasedání dne 2. května 2023.

Více informací a příslušné dokumenty naleznete zde