Výbor SFDI schválil Pravidla na financování "Křížení komunikací 2020"

Pravidla pro financování výstavby, modernizace nebo oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2020 schválil Výbor SFDI na svém zasedání dne 25. června 2019.
Více informací a příslušné dokumenty naleznete zde