Výbor SFDI schválil Pravidla na financování "Křížení komunikací 2021"

Pravidla pro financování výstavby, modernizace nebo oprav místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2021 schválil Výbor SFDI na svém zasedání dne 27. října 2020.

Více informací a příslušné dokumenty naleznete zde