Výbor SFDI schválil Pravidla na financování "Křížení komunikací 2023"

Pravidla pro financování výstavby, modernizace nebo oprav místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro období 2023 – 2024 schválil Výbor SFDI na svém zasedání dne 21. února 2023.

Více informací a příslušné dokumenty naleznete zde.