Výbor SFDI schválil Pravidla na financování "Křížení komunikací" a Pravidla na financování "Vybavení letišť"

Pravidla pro financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2019 a Pravidla pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2019 schválil Výbor SFDI na svém zasedání dne 23. října 2018.

Více informací a příslušné dokumenty naleznete zde