Výbor SFDI schválil Pravidla na financování "Zvyšování bezpečnosti" a Pravidla na financování "Bezpečnosti na silnicích II. a III. třídy"

Výbor SFDI na svém 146. zasedání dne 25. října 2017 schválil "Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2018" zde a "Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy pro rok 2018" zde