Výbor SFDI schválil Pravidla na financování "Zvyšování bezpečnosti pro rok 2020"

Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2020 schválil Výbor SFDI na svém zasedání dne 25. června 2019.
Více informací a příslušné dokumenty naleznete zde