Výbor SFDI schválil Pravidla pro financování vybavení letišť

Výbor SFDI na svém 146. zasedání dne 25. října 2017 schválil "Pravidla pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2018".

Kompletní informace naleznete zde