Výbor SFDI schválil Pravidla pro příspěvky na „Nové technologie“ pro rok 2017

Výbor SFDI schválil dne 31. 10. 2016 „Pravidla pro financování průzkumných nebo projektových prací anebo studijních nebo expertních činností v oblasti výstavby, modernizace nebo oprav dopravní infrastruktury pro rok 2017“. Oproti minulým letům došlo v „Pravidlech“ k několika změnám:
Příspěvek lze poskytnout pouze na projekty řešící technologie, postupy nebo metody, které dosud nebyly pro daný účel použity v České republice.
Finanční prostředky již nebudou podle těchto „Pravidel“ poskytovány na tvorbu předpisů upravujících nové technologie, zpracování projektové dokumentace a prováděcí dokumentace pro aplikaci nových technologií, zpracování pracovních postupů nebo technických předpisů a norem týkajících se dopravní infrastruktury.
Nově může žadatel o příspěvek využít ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. týkajících se řízení o inovačním partnerství (dle § 70 až 72).

[Pravidla[Průvodní list]