Výbor SFDI schválil příspěvek na výstavbu a údržbu cyklistických stezek – 2. kolo 2014

Dne 22. 9. 2014 schválil Výbor SFDI poskytnutí příspěvku na výstavbu a údržbu cyklistických stezek (§ 2, odst. 1, písm. h) zákona č. 104/2000 Sb.) – 2. kolo

Celkem bylo schváleno 23 příspěvků v limitní výši 98 868 mil. Kč.

Příloha: Přehled jednotlivých schválených příspěvků k 22. 9. 2014

Jednotliví žadatelé budou v nejbližších dnech písemně informování o dalším postupu pro podpis smlouvy o financování.