VÝBOR SFDI SCHVÁLIL PŘÍSPĚVKY NA AKCE ZAMĚŘENÉ NA OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NEBO PLYNULOSTI DOPRAVY NEBO OPATŘENÍ KE ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ DOPRAVY OSOBÁM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE PRO ROK 2022

Výbor SFDI na svém jednání dne 14. 7. 2022 schválil poskytnutí příspěvků z rozpočtu SFDI na akce zaměřené na opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2022.

Na opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace bylo schváleno 153 akcí s limitní výší příspěvku 885,534 mil. Kč. Přehled schválených žádostí naleznete zde.

Celkově bylo předloženo 382 žádostí, ze kterých 298 akcí splnilo pravidla pro poskytnutí příspěvku. Z důvodu nedostatku disponibilních zdrojů v rozpočtu SFDI nebylo podpořeno 145 akcí.

Pro krytí schválených akcí budou využity příslušné položky ze schváleného rozpočtu SFDI na rok 2022, dále zdroje z Národního plánu obnovy a příslušné položky schváleného rozpočtového výhledu (resp. Návrhu rozpočtu SFDI na rok 2023).