Výbor SFDI schválil příspěvky na "Nové technologie", "Cyklostezky" a "Křížení komunikací" pro rok 2017

Dne 26.4.2017 schválil Výbor SFDI poskytnutí příspěvků z rozpočtu SFDI pro rok 2017 na níže uvedené akce. 

Příspěvky na výstavbu a opravu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty v celkové výši 141,202 mil. Kč [PDF]

Příspěvky na "Nové technologie" v celkové výši 89,5 mil. Kč [PDF]

Příspěvky na výstavbu, modernizaci a opravy místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou v celkové výši 231,693 mil. Kč [PDF]