Výbor SFDI schválil příspěvky na odstranění škod způsobených povodní nebo záplavou v červnu nebo červenci 2020

Výbor SFDI na svém jednání dne 27. 10. 2020 schválil poskytnutí příspěvků z rozpočtu SFDI na 4 akce zaměřené na odstranění škod na dopravní infrastruktuře způsobených povodní nebo záplavou. Celková výše schválených příspěvků činí 4,218 mil. Kč. Celkem bylo předloženo 11 žádostí, z nichž nemohly být podpořeny ty žádosti, které nelze dle schválených Pravidel financovat (u těchto žádostí se jednalo o opravu místních či účelových pozemních komunikací, jejichž financování by bylo v rozporu se zákonem o SFDI). 

[PDF] Přehled schválených příspěvků